Wat is keurmerk v.o.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Er is een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B).

Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Indien gewenst met gratis begeleiding van een KVO-adviseur van het CCV (voor winkelgebieden) of MKB-Nederland (voor bedrijventerreinen).

Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele winkelgebied of bedrijventerrein. Het geeft een duidelijk signaal af aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen.

Ontwikkeling winkelgebied Krommenie

Dat Krommenie een plaats met een rijke historie is zie je niet alleen aan de prachtige koopmanshuizen in het centrum. Ook het winkelbestand kent al een lange geschiedenis die misschien wel duidelijk wordt door de betekenis van de afkorting DOKA “Door Organisatie Krachtige Aktie”.

 

Leden van de DOKA en van Ondernemend Krommenie hebben een aantal malen gediscussieerd over de vraag wat er zou moeten gebeuren om Krommenie te verzekeren van een gezonde toekomst. De inbreng van de ondernemers krijgt nu een eerste vervolg. De DOKA ontwikkelt samen met architect Jeroen Hooyschuur een plan om met simpele ingrepen het centrum van Krommenie als winkelgebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Ook voor klanten uit de omliggende kernen. Dat wil zeggen wat bestaat versterken en verbeteren en inzetten voor de positionering van het dorp.
Die visie heeft natuurlijk raakvlakken met onder meer de aankleding van de openbare ruimte, de verkeersafwikkeling, parkeren, de relatie met het water versterken en  het veilig kunnen winkelen, ook voor mensen die minder goed ter been zijn. De DOKA brengt de wensen en opvattingen van de winkeliers in en bewaakt hun belangen in samenhang met het grotere belang van Krommenie als winkelgebied.

 

Ondernemers aan het woord

Maandelijks vergadert de Doka vereniging met de leden om krommenie nog aantrekkelijker te maken. 

Wijkagent

Als wijkagent ben ik de schakel tussen de wijk Krommenie en politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op ‘straat’ af en deels achter de schermen.

Ik ben voor de inwoners van Krommenie een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde, maatschappelijke onrust en criminaliteit in de wijk.
Daarnaast onderhoud ik contact met partners, zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, winkeliers en buurt – en bewonersorganisaties. Want veiligheid is iets waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn. 

Heeft u mij nodig? Bel dan 0900-8844 of email voor het maken van een afspraak. Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan 112

 
Tips van de wijkagent

We gunnen de winkeliers die belangstelling van harte, maar beseffen de ondernemers ook dat dit verhoogde risico’s met zich mee kan brengen? Een volle winkel en veel publiek op straat zijn de ideale ‘werkterreinen’ voor zakkenrollers, winkeldieven en mensen die met vals geld proberen te betalen. Ons advies zou zijn; wees extra alert op ´opvallend´ gedrag. Meld verdachte situaties direct bij 112 en doe aangifte.

 

Hebt u een vals biljet ontvangen? Geef het dan niet weer uit, want daarmee dupeer je andere mensen. Tip: vals geld is vaak ‘n kopie van een echt biljet. Het voelt glad aan, terwijl op echt geld de drukinkt op het papier ligt en voelbaar is. Als je het biljet tegen het licht houdt, moet je een watermerk kunnen zien. Als je een biljet kantelt, behoort het cijfer te verkleuren.

 

Daarnaast vragen we het winkelende publiek bedachtzaam te zijn. Vooral goed te letten op mee gedraagde tassen en op portemonnees en mobieltjes die uit de kontzak steken in verband met  zakkenrollerij. Let bij op bij pinbetalingen en scherm het intoetsen van de pincode goed af.